Terugblik 40 jarig bestaan

Terugblik op de viering van het 40-jarig bestaan van de gemeenschap van de Sint Hippolytuskapel 16 september 2012

Wat een feest !
We bestaan als gemeenschap 40 jaar en dat hebben we gevierd met op de allereerste plaats een prachtige H. Eucharistie in een prachtig stijlvol versierde kapel. De bisschop Mgr. Van den Hende en zijn ceremoniaris, de eerwaarde heer Niemandsverdriet, pastoor B.Beijk en pater Bert ten Berge.

Een H.Mis met 3 heren en daarnaast onze diaken Yousef Seraf Mensur, onze acolieten Joop Pietersen en Frank Voncken en onze nieuwe misdienaar Sebastiaan Speekenbrink. Alles ondersteund door onze kosters Jan van Velzen, Ton , Walter en Ron Sedee en Roy Bouwer die alles goed in de gaten hielden.

Voor de viering hadden de laatsten al de pauselijke vlag uitgehangen. Onze lectrice, mevrouw Tersmette, gaf ons goed inzicht in de lezingen . Het koor met extra familieleden: Geert en Helen van der Heijden , Anneke de Vries en Pit Duijndam, Annie van de Burg, Monique en Kees van Beurden en Paulien van der Ploeg en tenslotte Ton langelaan en een kapel die vol was van onze trouwe bezoekers met nog een aantal genodigden.
Aan het einde van de viering werden een 5-tal koorleden gef?teerd voor hun 40-jarig lidmaatschap. Zij ontvingen uit handen van de bisschop een gouden kerkje met inscriptie voor hun inzet , trouw en enthousiasme. Dit betrtof Gerard van der Heijden, Ans Stolk, Dries van Rijn en Kees van der Zanden. Ook Ellen Langenhorst kreeg postuum haar bronzen kerkje voor 12 en een half jaar trouwe dienst.

De versiering was gemaakt door Leo Verstraaten en ons aller Koos van der Maarel was persoonlijk zijn mooie palmen komen aanbieden.
Ja alles liep zoals je dat bij een groot feest wensen zou. We hadden zorg voor elkaar en er werd geen wanklank gehoord. Eugene van der Heijden legde alles vast op de gevoelige pixels. Ik heb al 232 foto’s gezien.

Ook het vervolg van het feest in het Meisjeshuis met een woordje, prachtige beelden en een fotoboek. Ieder die wilde kon bloemen schilderen in een vaas die later naar de kapel ging. De verzorging was prima en uitgebreid. Een geweldig feest om aan terug te denken.

Tijdens het feest ontving ik van de bisschop een pakketje over het jaar van het geloof dat op 11 oktober van start gaat.

Al tijdens het feest Kregen wij van Hans de Groot namens de Ursulaparochie een mooie kaars aangeboden en van de familie van de Burg uit Pijnacker een felicitatie met gulle gift en op de avond van het feest kreeg ik al een bladzijde grote foto van onze bisschop omringd door onze kosters van de familie Sedee en Bouwer. Op maandag ontving ik van Paul Dresmee die voorzitter is van het gilde van de Maria van Jesse ommmegang een mooie dankbetuiging met een gebed dat ik u niet wil onthouden:

Samengaan

Heer, laat het zo zijn Dat wij mensen leren
Elkaar vast te houden
Als het kan een leven lang
Wij mensen komen elkaar tegen
Willen inhoud geven aan elkaars bestaan
Het is toch goed als mensen samengaan
Leer ons elkaar vast te houden
Als het kan een leven lang
Laat het zo zijn, Heer
Ina Sipkes de Smit


Onze oud secretaris Meneer Jansen feliciteert ons met de kapelgemeenschap waar hij zijn geloofsreddingsboei vond.
Er is iets groots verricht ter ere Gods en Zijn Kerk. Hij wenst ons alle goeds.

Ten slotte wil ik de kaart van Lia Magdelijns doorgeven:

Van harte proficiat met uw 40-jarig samen vieren. Dat deze weg u daar brengt waar u allen deze jaren aan gewerkt heeft en zijn voortgang de vruchten zal brengen, het doel om dat door te geven waar de gemeenschap elkaar draagt in en voor de Liefde voor Hem die allen lief heeft.
Vertrouwd is mij de Bron
De ziel zingt haar vreugde uit over het kennen van God
Door het geloof vertrouwd is mij de Bron
Die springt en stroomt, al is het nacht.
De levende Bron van mijn verlangen
Weet ik in dit levensbrood te ontvangen.


Ze wenst ons tenslotte een mooie en gezegende dag met elkaar.
U merkt wel dat het feest nog nazindert. Ik ontmoet mensen die mij aanspreken om mij te melden van het grote mooie feest.
Het fotoboek wordt nog aangepast en uitgebreid en zal binnenkort arriveren voor de levering van de bestelde boeken. En nu verder naar een hele mooie toekomst voor Gods Kerk.                                                                                                                                                                                  

Job Duijndam