LITURGISCH  PROGRAMMA JUNI 2018


vr 1 juni 19.15:  Eucharistieviering. Eerste vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Celebrant J.J. de Lange, pr.
za 2 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Celebrant J.B. Beijk, pr.
zo 3 juni 10:30: Tweede zondag na Pinksteren. Hoogfeest van het H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Sacramentsdag. Hoogmis. Celebrant B. Wessel.
di 5 juni 19:15: Gedachtenis van de HH. Bonifatius, bisschop en Gezellen, martelaren. Eucharistieviering. Celebrant B. Wessel.
vr. 8 juni 19.15: Hoogfeest van het Helig Hart van Jezus. Eucharistieviering. Celebrant J.B. Beijk.
za 9 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Celebrant J.J. de Lange.
zo 10 juni 10.30: Tiende zondag door het jaar. Hoogmis. Celebrant J.J. de Lange.
di 12 juni19.15: Eucharistieviering. Celebrant J.B. Beijk.
za 16 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Celebrant J.B. Beijk.
zo 17 juni 10:30: Elfde zondag door het jaar Hoogmis. Celebrant J.B. Beijk.
di 19 juni 19:15:  Eucharistieviering. Celebrant J.B. Beijk.
za 23 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Celebrant J.J. de Lange.
zo 24 juni 10.30: Hoogfeest van de geboorte van de H. Johannes de Doper.  
Zes maanden voor de geboorte van Jezus vieren wij de geboortedag van de heilige Johannes de Doper. Johannes is de voorloper van de Heer Jezus. Hij moest de mensen voorbereiden voor de ontmoeting met Jezus. Daarom riep hij de mensen op tot ommekeer naar God toe en verbetering van leven. In de Eucharistieviering  horen wij nog steeds het getuigenis van Johannes  over Jezus in de woorden: “Zie het Lam Gods dat wegneemt  de zonden der wereld.”
Hoogmis. Celebrant J.J. de Lange.
di 26 juni 19:15: Eucharistieviering. Celebrant J.B. Beijk.
vr. 29 juni 19:15 Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen. Celebrant J.J. de Lange.

za 30 juni 17:15: Eucharistieviering van de zondag. Celebrant J.J. de Lange.
zo 1 juli 10:30: Elfde zondag door het jaar. Hoogmis. Celebrant J.J. de Lange.Vanuit het bestuur


Vanuit het bestuurEerst vraag ik uw aandacht voor 17 juni. Op 17 juni begint de Maria van Jesse Ommegang in onze kapel. Normaal is dat om 9.30 uur. Dit jaar echter begint de omgang om 10.00 uur en deze start in onze kapel en dat duurt gewoonlijk een half uur. Dat betekent dat onze H. Mis in de kapel misschien enkele minuten later zal beginnen. Wij zullen koffie zetten om de eventuele tijd te overbruggen. Wilt U met de Ommegang meelopen, dan kan dat ook.
Misschien is het u bekend dat vanaf nu de wet op de privacy is aangescherpt: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) genoemd. Elke instantie of vereniging moet nauwlettender met de kennis van zijn leden omgaan. In een volgend maandblad zullen we daar op terugkomen.
Andere feesten in juni
Woensdag 13 juni, gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar. De heilige, die de Kerk op die dag viert, staat ondanks teruglopend kerkbezoek, nog steeds in de belangstelling. Waar vele gunsten door Maria worden verkregen en menig kaarsje voor haar brandt, wordt ook deze heilige niet vergeten. Antonius van Padua, patroonheilige van de verloren voorwerpen, wordt ook nog veelvuldig aangeroepen. Deze heilige, geboren in de vroege middeleeuwen, sluit zich op jonge leeftijd aan bij de Augustijnen. Zijn levensweg voltooien zal hij bij de minderbroeders Franciscanen. Daar treed hij in, geďnspireerd door hun vroege martelaren, in 1220. Een bekende legende verhaalt over zijn strijd tegen de Albigenzen en het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in brood en wijn. Hij overtuigt een onwelwillende leider van de Albigenzen om zijn ezel drie dagen niks te eten te geven en na die drie dagen zal de ezel knielen voor het Allerheiligste, wedt Antonius, terwijl zijn meester dat niet doet. De man gaat mee in de proef en inderdaad de ezel knielt eerst voor het Allerheiligste en laat zijn overvolle voerbak links liggen. Bewijs geleverd, zelfs een ezel weet beter dan de man dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de heilige Hostie. De man bekeert zich en komt tot geloof. Ook vandaag de dag geloven veel mensen niet meer in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistische gaven. Laten wij bidden dat er ook nu nog geloofwaardige getuigen zijn van deze ongelofelijke werkelijkheid. Jezus Christus komt in dat kleine stukje brood, wij mogen ontvangen de Heer van ons leven.
Donderdag 14 juni, Feest van de H. Liduina, maagd.
Op die dag wordt het feest van de heilige Lidiuna van Schiedam gevierd. Hoewel
ze menselijkerwijs weinig tot stand kon brengen na haar val op het ijs, waardoor ze de rest van haar leven het bed moest houden, is ze een voorbeeld en voorspreekster geworden voor ons door de manierwaarop ze met haar lijden omging. Ze werd een voorbeeld van groot geduld en bijzondere liefde tot God en haar mede mensen.
                                            Bezinning

Beste lezers,
Op de eerste zondag van deze nieuwe maand vieren we Sacramentsdag. In het evangelie horen we de geheimvolle woorden van Jezus: "Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God." (Mc 14,25) Het is geheimvol omdat Jezus begint met het woord "voorwaar". Hij erkent het als waarheid, waarin Hij ge-looft en waaraan Hij zijn leerlingen, dat wil zeggen de Kerk, deelachtig wil maken. "Voorwaar" ofwel "amen" maakt duidelijk dat Jezus gelooft in wat Hij nu zegt en dat Hij ook ons daarin wil laten delen. Jezus drinkt niet meer van wat de wijnstok hier op aarde voortbrengt, omdat Hij gestorven en verrezen is. Maar op een nieuwe wijze 'drinkt' Hij nu, als verrezen Heer en als Hogepriester in het hemels heiligdom van wat de Vader Hem te drinken geeft. Daar Jezus als verheerlijkte Heer ook Heer is van zijn Lichaam, de Kerk, geeft de Vader Hem (Jezus) en zijn Lichaam (de Kerk) te drinken. De drank die de Vader geeft is zijn goddelijke liefde, die echter in zo'n grote mate gegeven wordt, dat er genoeg is om daarmee de gehele Kerk, overal ter wereld te vervullen. We kunnen ook zo zeggen: doordat de Kerk in Jezus 'blijft', ontvangt zij door de bemiddeling van Jezus een overvloed aan goddelijke liefde. Met name door het Sacrament van de Eucharistie geeft de Vader aan de Kerk van zijn Zoon voortdurend 'te drinken'. Wanneer Jezus dus spreekt over de 'nieuwe wijze' waarop Hij in het Koninkrijk van God drinkt, betekent dit dat Hij samen met de Kerk hier op aarde drinkt en ook te drinken geeft. Jezus ontvangt in volheid van de goddelijke liefde van de Vader, maar als Hogepriester van het Nieuwe Verbond geeft Hij zijn Kerk hier op aarde te drinken. Was de wonderbare broodvermenigvuldiging nog een gebeurtenis die enkele duizenden mensen ten deel viel, nu vindt door de Eucharistie een vermenigvuldiging van goddelijke liefde plaats, ten bate van miljoenen mensen. Terug naar de bedoeling van 'Bezinning op het Woord'. Bezinning is in feite ontvangen ofwel drinken. Jezus, het mensgeworden maar ook verheerlijkte Woord van God, geeft voortdurend te drinken van zijn goddelijke liefde. Een overvloed van goddelijke liefde stroomt door Jezus naar de Kerk, en via de Kerk naar de wereld. In de bezinning mogen we drinken van deze goddelijke liefde. Wanneer we dit beseffen en dit ook in ons toelaten, zullen we ook beseffen dat wij - vanuit dit drinken - ook te drinken kunnen geven. Waar het hart vol van is en waardoor het hart vervuld wordt, zal het ook van verder kunnen en willen geven. Ware bezinning leidt tot een sacramenteel leven: een leven van ontvangen en geven. Zoals Jezus zelf ontvangt en geeft, zo ook de Kerk.
Moge de bezinning op het Woord van God u in deze maand meer en meer doen beseffen dat Jezus zelf de Bron van goddelijke liefde is. Hij ontvangt van de Vader en geeft door aan zijn Kerk. De Kerk op haar beurt geeft aan de ledematen van het Lichaam van Christus, de Kerk. De ledematen op hun beurt ontvangen via de Kerk deze goddelijke liefde en geven deze weer verder, aan elkaar en aan de wereld. Wie goed bezint, kan en mag drinken om ook zelf een bron van goddelijke liefde te zijn en het meer en meer te worden.

(Uit: Bezinning op het Woord, juni 2018                                           


WYSIWYG Web Builder